Naar de Velden van weleer...                                


                                 Een bezoek aan de Ieper 'Salient'

                                 frontlinie in de Grote Oorlog van 1914 - 1918

Dit reisverslag wil ik opdragen aan de schrijvers, dichters en componisten die de strijd aan het front meemaakten. In hun kunst  schiepen zij een indringend beeld van deze  oorlog en protesteerden daarmee  tegen de onmenselijkheid van het slagveld. Velen overleefden deze waanzin niet of waren minstens voor het leven getekend. Wat bleef is de eeuwigheidswaarde van hun brieven, gedichten en composities. Vaak prachtig en ingetogen, maar altijd van bloed doordrenkt en met modder besmeurd.
                                                                                 

- Cees Sleven, oktober 2010                                                                                                                                                      
                                                                                                                       Foto's bij dit reisverslag| Sporen in de tijd | De eerste sporen | De Poort naar de Hel | De Boog geslecht | Het verlangen naar huis | Epiloog |