Cees Sleven   ///   Homepage

                                        

                                         Stebbing
                                         Noord - Essex, GB - herfst 2013


                                         "But You know Landscape is my mistress - 'tis to her that I look for fame -
                                         and all the warmth of the imagination renders dear to Man"
- John Constable                                  
                                        
                                         | Proloog | Mijn eiland is boos | 'Constable Country' | 'The B's' | 'Ship of the Fens' - een epiloog |                                        
Proloog -
                          "Oh fair enough are sky and plain",
zondag 13 oktober                                     
 

                                         Deze regel van de Engelse dichter A.E. Housman uit 1896 roept mij binnenkort
                                         weer naar Avalon, mijn in nevelen gehulde tweede vaderland. Onder de grandioze
                                         hemel van Noord - Essex, in het district Uttlesford, heb ik het schilderachtige dorpje
                                         Stebbing gekozen als uitvalsbasis voor mijn culturele zwerftocht dit najaar. Deze
                                         zal mij brengen naar de middeleeuwse stad Norwich met zijn machtige kathedraal
                                         en naar het altijd drukke Londen waar ik in het Royal College of Music de muzikale
                                         echo’s uit het verleden hoop op te vangen van de door mij zo geliefde Engelse
                                         componisten.


     
   Motts Cottage, Stebbing                                                               Motts Cottage, Stebbing - the Annex

 
                                         Stebbing, in 1999 gekozen tot het mooiste dorp van Engeland, zal mijn rustpunt zijn
                                         na de drukte van de grote stad. Ik zal uitkijken over het omringende, golvende land-
                                         schap dat zich de komende weken in haar mooiste herfsttooi zal steken. Ik zal raken
                                         aan de weemoed van het jaargetijde, en ik zal de beloften ontdekken die de aan-
                                         varende wolken met zich mee brengen. Pastorale klanken zullen zich wegdragen over
                                         een waas van mistig goud en zich mengen met het geritsel van het vallend herfstblad.
                                         Najaarskilte, huiverend liggend over pad en akker. Alles rust, alles stilte...


                                           
                                         Motts Cottage, the garden


                                         En jullie reizen natuurlijk weer met mij mee, naar het vlakke land van Norfolk waar
                                         Moeran en Vaughan Williams hun folksongs verzamelden en naar het schilderachtige
                                         'Constable Country' op de grens met Suffolk waar de romantische landschapsschilder
                                         John Constable licht, lucht en landschap voor de eeuwigheid heeft vastgelegd. Ik laat
                                         jullie het statige Kensington van het RCM zien en meegenieten van de rust van de
                                         prachtige herfsttuin van Motts B&B in de Highstreet van Stebbing.
                                         Hierbij van harte uitgenodigd!


                                        
                                         "Rainstorm over the Sea" (detail) - John Constable (1828)


                                        
Mijn eiland is boos, dinsdag 29 oktober

                                         Je kon het al dagen van tevoren zien aankomen: Zware storm uit het zuidwesten.
                                         Mijn eiland is boos! Mijn eiland jaagt regenflarden met veel geweld de Noordzee over.
                                         Op de dag van vertrek is mijn eiland niet zo gastvrij, alsof het drempels opwerpt tegen
                                         mijn komst. Zoals een turbulente overtocht met veel gestamp over de golven en grote
                                         watersluiers langs mijn patrijspoort. Het begon nog rustig toen wij de veilige haven verlieten.
                                         Ik genoot als een klein kind van de lichtjes die langzaam maar zeker in het zwart van de
                                         nacht verdwenen. De voorste bewogen naar achteren, de achtersten schenen met mij mee
                                         te bewegen om uiteindelijk toch de moed op te geven om met mij de wilde oversteek naar
                                         Engeland te wagen.


                                        
                                         Stormdepressie 27 t/m 29 oktober 2013


                                         In de vroege ochtenduren komt mijn eiland tot bedaren, geeft het zich gewonnen en
                                         verwelkomt het mij met een stralende nieuwe dag. No hard feelings, het weerzien is
                                         als vanouds: Op weg naar de middeleeuwse stad Norwich verlaat ik al snel de high-
                                         way en ontvouwt mijn eiland het hele scala van het Engelse platteland voor mijn
                                         voorruit. Stompe kerktorens op de horizon, een pub waar men het plaatselijke bier
                                         verkoopt, een glinsterende beek, een voetbalveld, een pastorie met een ceder uit
                                         de Libanon, de keurig gerangschikte glazen potten in de etalage van de snoepwinkel,
                                         glooiend groen met witte schapenvlekken, Tudor herenhuizen en veel karakteristieke
                                         cottages. Hier lijkt de crisis aan voorbij te zijn gegaan. De crisis zit 'm in de wegen:
                                         Scheuren, rillen en gaten trekken constant aan mijn stuur en vergen optimale aandacht
                                         bij de weg. Het mag dan inmiddels wat beter gaan in Engeland, er wacht nog vele
                                         miljarden aan investeringen om de wegen weer enigszins berijdbaar te krijgen.

                                         Aan de rand van Norwich laat ik de auto achter en neem de bus naar het centrum.
                                         Uiteraard een dubbeldekker, waarin ik heel brutaal snel bovenin op de voorste bank
                                         ga zitten. Ik realiseer mij de onbescheidenheid van mijn actie, maar het panoramisch
                                         uitzicht geeft voor mij de doorslag. Ik wordt letterlijk de stad ingedragen en afgezet bij
                                         het busstation waar ik in de wachtruimte mijn eerste koffie gebruik. Het is er druk en
                                         men heeft veel vragen. Ten gevolge van de storm rijdt het openbaar vervoer nog on-
                                         regelmatig en gelaten staart men naar het elektronische bord met vertrektijden. Rijen
                                         wachtenden op de bus perrons. Er wordt niet voorgedrongen. Dit land kent geen chaos.
                                         Zelfs niet na de zwaarste storm in jaren.


     
   Norwich, Surrey Street                                                                 Verzekeringsbank in Surrey Street

     
   St. Stephens Church                                                                    The Forum

                                      
                                         Ik slenter het centrum in, een bonte mengeling van middeleeuws erfgoed en
                                         modern winkelgemak. Tot in de 18e eeuw was het na Londen de grootste
                                         stad van Engeland. En met zijn machtige Normaanse kathedraal en kasteel,
                                         zijn ontelbare middeleeuwse kerken, zijn oude stadsmuren, zijn half-houten
                                         koopmanshuizen en zijn netwerk van met keien geplaveide straatjes maakt
                                         deze stad een bezoek meer dan waard. Onderwerpen verdringen zich voor
                                         de cameralens, terwijl ik mijn beschikbare tijd zo efficient mogelijk probeer
                                         in te delen...

                         
                                           
                                         St. Peter Mancroft gezien vanuit The Forum           Marketplace met Guildhall

                                        
                                         Princes Street


                                        Aan het eind van Princes Street kom ik aan de kathedraal van de Heilige
                                        Drie-Eenheid, een bisschopskerk uit het einde van de 11e eeuw. Bij de
                                        toegang van het kerkterrein word ik getroffen door het standbeeld van Edith
                                        Cavell, een Britse verpleegster die in de Eerste Wereldoorlog door een Duits
                                        vuurpeloton in België werd gefusilleerd. Ze had tijdens deze oorlog dienstplichtige
                                        Belgen helpen onderduiken en Britse en Franse soldaten over de Nederlandse
                                        grens geholpen, reden waarom de Duitsers haar ter dood brachten. “Nu ik hier sta,
                                        in het zicht van de Heer en de eeuwigheid, besef ik dat vaderlandsliefde niet genoeg
                                        is. Ik moet ook geen haat of bitterheid voor wie dan ook voelen” waren haar laatste
                                        woorden… In de kathedraal heeft zij haar laatste rustplaats gevonden.


                                       


                                        Via een poort betreed ik het kerkterrein en laat ik mij imponeren door de
                                        kathedraal die hier al meer dan 900 jaar staat als christelijke aanwezigheid in
                                        het hart van Norfolk. In de 'Locutory' of 'Salon' werden de pelgrims en bezoekers
                                        welkom geheten door de Benedictijner monniken die toendertijd het klooster
                                        bevolkten. In deze ruimte, gelegen naast de eigenlijke ingang van de kathedraal,
                                        was het de kloosterlingen toegestaan te spreken met de bezoekers die van
                                        buiten kwamen. Ook ik treed de kathedraal tegemoet in de geest waarin deze
                                        werd gebouwd, de menselijke pelgrimage van het aardse naar het hemelrijk.


                                          
                                        Toegang tot het kerkterrein                                   Norwich Cathedral
                                        
                                           Norwich Cathedral


                                       Ik begeef mij naar het midden van het schip en word overvallen door de groots-
                                       heid van de Romaanse en Gotische structuren en de versieringen in de bogen
                                       van de dakconstructie. Ik, nederige pelgrim op bedevaart van het aardse naar
                                       het hemelrijk, passeer het Pulpitum, de zichtbare scheiding tussen hemel en
                                       aarde. Erachter bevindt zich het centrum van de eredienst en vertegen-
                                       woordigt het hemelse...
                                      

                                         
                                       Het Schip                                                            Gewelfversieringen
 
                                         
                                       Zijbeuk                                                                Pulpitum


                                       Hier in het hart van de kathedraal, is het koor al 900 jaar de plek van de gezongen
                                       eredienst. Met eerbied beroeren mijn vingers de  prachtig gebeeldhouwde scène's
                                       uit het dagelijks leven op de eikenhouten koorbanken. Humor tegenover
ernst...
                                       'n Stukje aarde in de hemel...


                                         


                                       Ik ga voorbij aan de nissen en kapellen rondom het hoofdaltaar en de bisschops-
                                       troon. Dit is het Heilige der Heiligen. Hier is de aarde ten hemel gestegen en de
                                       hemel op aarde neergedaald. Hier verenigt God in de Heilige Eucharistie de Kerk,
                                       verleden, heden en toekomst en voedt zijn volk met het lichaam en bloed van Christus
                                       in de gedaante van brood en wijn...


                                         
                                       Muurschildering (vroeg 14e eeuw)                          Glas-in-lood vensters


                                        Ik neem plaats in de Jezus Kapel om het schilderij ‘De Wijzen bezoeken het Jezuskind’
                                        uit ca. 1510 te bekijken. Meer mensen schuiven aan, zieken en behoeftigen worden
                                        toegereden. Een zoon buigt zich zorgzaam over zijn moeder in een rolstoel. Ze rochelt
                                        en hij veegt het slijm van haar mond. Uit de donkere achtergrond verschijnt een priester
                                        en een misdienaar en zonder veel weerstand te bieden geef ik mij over aan deze on-
                                        verwachte eucharistieviering. Het monotone geprevel van de voorganger kruipt in de
                                        gewelven omhoog, af en toe onderbroken door het gerochel van de vrouw in de rolstoel.
                                        Hij leest de intenties voor deze viering op van briefjes die van de ene naar de andere
                                        hand gaan. Zonder emotie. “Voor Suzan, die heeft kanker. Voor Ann, ook kanker. Voor
                                        Richard, die is depressief. Voor Thelma, al enige tijd ernstig ziek”. Een lange rij smeek-
                                        beden om genezing. De zoon veegt opnieuw het slijm van zijn moeders mond.
                                        Ik kijk gefascineerd naar de handelingen van de misdienaar: Ben ik dat die daar staat?
                                        Mijn kleine kinderhanden omklemmen weer de ampullen met water en wijn en ik zet de
                                        kelk klaar ter voorbereiding van de communie, het delen van brood en wijn. Devoot ga
                                        ik ter communie, doop de hostie in de wijn en voel de ouwel aan mijn verhemelte plakken.
                                        En terwijl ik mij afvraag hoe lang dat geleden is word ik getroffen door het beeld van de
                                        zoon die zijn zieke moeder liefdevol over de bijna witte haren strijkt. Een groter blijk van
                                        liefde van een zoon voor zijn moeder heb ik zelden gezien.
                                        Na de viering wordt mij persoonlijk de hand geschud door de priester die vraagt waar ik
                                        vandaan kom. Hij wenst mij goede reis als ik vertel waarnaar ik op weg ben. Dan wisselt
                                        hij zijn kazuifel voor een sportief jack, slaat een rugzak om en beent de schemer van het
                                        gangpad in. Pelgrim onder de pelgrims…


                                          
                                        Jezus Kapel                                                        'De Wijzen bezoeken het Jezuskind'
 
                                          voor een plattegrond van het kloosterterrein
                                        Norwich Cathedral, kloostergang


                                        Ik verlaat Norwich in de namiddag. Glazen gevels langs de snelweg houden
                                        een nog felgele zon gevangen. Dan komt hij vrij en zet zijn gang zonder uitstel voort.
                                        Zijn kracht wordt minder en minder, warme kleuren verhullen nu zijn felheid. Even nog,
                                        dan raakt hij de einder. Ik rij het dorpje Stebbing binnen wanneer nog slechts okergele
                                        strepen getuigen van zijn aanwezigheid achter de horizon. Zo, voor het donker thuis!
                                        Zoals afgesproken…

                                        Het blijft donker in Stebbing vanavond. Niet alleen het dorp, maar de hele omgeving
                                        zit zonder elektriciteit. Stormschade. Op hun beurt zijn de eilanders nu boos, op de
                                        elektriciteitsmaatschappij en op de overheid. Die laten de eilanders in de kou staan,
                                        al een paar dagen. Mijn kamer is koud en donker, maar mijn gastvrouw tovert licht met
                                        kaarsen en brengt warmte met heet water voor de koffie. Belt stad en land af voor een
                                        alternatief onderkomen, maar ik besluit te willen blijven en te pionieren. Want een be-
                                        staan zonder elektra betekent geen licht, geen warmte, niet douchen, je mobieltje niet
                                        kunnen opladen, geen verhaal kunnen schrijven op je computer… Ik klaag niet, de vrien-
                                        delijkheid van mijn gastvrouw en haar dochter is hartverwarmend, ik wil graag delen in
                                        hun misère.
Bij het flakkerend kaarslicht lees ik een boek met de titel “Engeland is een
                                        dorp”. Inderdaad, dit dorp Stebbing is Engeland. Met de vermelding: ‘Mooiste dorp van
                                        Engeland -1999’. Vooralsnog het donkerste dorp. Vroeg in de avond blaas ik de kaars
                                        uit en trek de dekens over mij heen. Complete duisternis. Het geluid van een aggregaat
                                        in de verte doet mij snel in een droomloze slaap vallen…


                                      
'Constable Country', woensdag 30 oktober


     
   Motts Cottage, Stebbing                                                               Motts Cottage, Stebbing - the Annex


                                      De nieuwe dag begint wolkeloos en vannacht is de temperatuur flink onderuit
                                      gegaan. Er ligt rijp op het keurig gemillimeterde gras voor mijn tuinhuis. Ik speur
                                      de heldere hemel af naar de opkomende zon en inderdaad die verschijnt, in een
                                      spervuur van vliegtuigstrepen, aan de zuidoostelijke horizon. Het is windstil nu,
                                      het blad dat nog angstvallig vastgehouden wordt, krijgt opnieuw nog enig uitstel
                                      van executie…

                                      Ik douche mij met het laatste restje lauwe water uit de elektrische boiler en ga
                                      toch fris en fruitig richting ontbijt, de tweede B van mijn B&B, waarvan mijn gast-
                                      vrouw de ware kunst verstaat. In haar heerlijk warme woonkeuken bereidt zij mij
                                      een ontbijt alsof ik vandaag het land moet gaan bewerken. Bewerken ga ik het niet,
                                      maar toch wil ik op deze stralende dag het land, de countryside,  intens beleven.
                                      En wel in het hart van ‘Constable Country’ op de grens van Essex en Suffolk.                                     


                                      Hoewel ik geen wandelaar ben en mijn voeten hier allemaal nog niets van weten
                                      heb ik mij voorgenomen de ‘Constable Trail’ te lopen in de Dedham Vale en de
                                      oevers van het riviertje de Stour te volgen. En dat allemaal omdat John Constable
                                      (1776 – 1837), Engelands grootste romantische landschapsschilder, daar zijn
                                      voetstappen heeft achtergelaten. In de velden en op het pad langs de rivier dat hij
                                      elke ochtend nam om naar school te gaan. Ik wil deze heilige grond ook betreden
                                      en van elk uitzicht genieten nu het weer zo perfect is. “Oh fair enough are sky and
                                      plain”! Vandaag moet het gebeuren!     
   Dedham, Marlborough Head Inn                                                     Dedham, St. Mary's Church


                                      Mijn vertrekpunt is het middeleeuwse dorpje Dedham dat in een streek van
                                      uitzonderlijke natuurlijke schoonheid ligt. Ik zal hier door een van de mooiste
                                      laaglanden van Engeland lopen, in het bijzonder door de grazige weideoevers
                                      van de Stour. Dedham Vale was het thuis van Constable en ik zal op deze
                                      wandeling langs veel van de plekjes komen die hij geschilderd heeft. "Schil-
                                      deren is slechts een ander woord voor voelen" heeft hij eens gezegd om uit-
                                      drukking te geven aan zijn verbondenheid met deze streek. Ook zal ik de
                                      watermolen van Flatford passeren, vastgelegd in misschien wel zijn beroemste
                                      schilderij 'The Hay Wain'.


                                     
                                      John Constable - 'The Hay Wain' (1821)

                                      Voorbij St. Mary’s Church trek ik de weilanden in. Ik loop van hek naar hek,
                                      van houten bruggetje naar doorgangen in de zo karakteristieke Engelse hagen.
                                      Het vee, bestaande uit paarden en schapen, graast onverstoorbaar door wanneer
                                      ik het omzichtig passeer. Ik beklim heuveltjes en daal af in stukjes bos tot ik
                                      helemaal onderin een glinsterend beekje oversteek. In de open ruimte staan veel
                                      solitaire bomen, voornamelijk heel oude eikenbomen en nu wordt pas zichtbaar
                                      wat de jongste storm heeft aangericht: overal afgewaaide takken en stammen die
                                      letterlijk in tweeën zijn gescheurd. Het afgevallen loof op de grond treurt, bovenin
                                      de boom ruist het nog. Maar dit geluid laat zich overstemmen door het geratel van
                                      motorzagen in de verte. Engeland ruimt massaal op na de storm.


     

     

                          
   
    
                                   
                                            Ik ben helemaal alleen in dit fascinerende landschap. Ben in mijn eigen
                                            schilderij gekropen. Een herfstschilderij dat helaas nog steeds niet intens
                                            wil kleuren. Ik schilder met groen en licht, met strepen van een helder blauw…
                                            Hier schilderde Constable en componeerde Ralph Vaughan Williams zijn
                                            lofzang op de leeuwerik. Ik voel hun aanwezigheid en starend in de verte
                                            welt een groot geluksgevoel in mij op. Onmiskenbaar en niet te stoppen…


                                           

     


                                       Maar ik moet verder, heb mijzelf een opdracht gegeven. Bij Broom Knolls
                                       loop ik mis en maak een omweg via St. Mary’s Church in Lawford. Op een
                                       bankje op het kerkhof gaan de schoenen uit en rust ik een kwartiertje.
                                       Ik pak de route weer op in de hoek van het kerkhof waar duizenden blauw-
                                       groene bromvliegen zich in het zonnetje tegoed doen aan…? Een smet op
                                       de sereniteit om mij heen.


                                         
                                       Lawford, St. Mary's Church                                   Slip-sliding naar de River Stour
                                      


                                      Ik glibber af naar de river Stour en vorder voetje voor voetje op mijn wandeling.
                                      Flatford Mill is overspoeld door dames met hun schetsboeken. Zoeken allemaal
                                      het exacte plekje waar Constable de watermolen moet hebben geschilderd.
                                      Ik leg het onderwerp snel vast met mijn Samsung en trek verder over de weide-
                                      oevers van de Stour.


     
   River Stour                                                                                  Flatford Mill


                                     


  


                                        Alles is nu slechts vlak, licht en wolken. De enige donkere accenten zijn de
                                      scheve knotwilgen langs het nu gerimpelde water. Want het is opnieuw gaan
                                      waaien. Blijkbaar zoeken de isobaren elkaar weer op, er zit verandering in de
                                      lucht. De toren van St. Mary’s Church komt weer in zicht, mijn ‘Constable Trail’
                                      is bijna volbracht… Terug bij mijn tuinhuis brandt de buitenlamp weer en is het
                                      binnen behaaglijk warm. Op de mat staat een paar grijze, bemodderde wandel-
                                      schoenen. Stille getuigen van een volmaakte dag…     

        Overlooking The River Stour - Thomas Hardy

   The swallows flew in the curves of an eight                        Planing up shavings of crystal spray
   Above the river-gleam                                                          A moor-hen darted out
   In the wet June's last beam:
                                                 From the bank thereabout,
   Like little crossbows animate                                               And through  the stream-shine ripped his way;
   The swallows flew in the curves of an eight                        Planing up shavings of crystal spray                     
   Above the river-gleam.                                                         A moor-hen darted out

  

  Closed were the kingcups; and the mead                          And never I turned my head, alack,                          Dripped in monotonous green,                                            While these things met my gaze  Though the day's morning sheen                                       Through the pane's  drop-drenched glaze,  Had shown it golden and honeybee'd;                               To see the more  behind my back...  Closed were the kingcups; and the mead                          O never I turned, but let, alack,  Dripped in monotonous green.                                            These less things hold my gaze!


                         'The B's', donderdag 31 oktober


                                      Vandaag moet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: een bezoek
                                      aan het Royal College of Music in Londen, een van de grootste conservatoria
                                      ter wereld waar begaafde musici hun opleiding kregen en een internationale
                                      carrière startte als uitvoerend musicus, dirigent of componist. Daar studeerden
                                      mijn helden, de componisten die in klank die typisch pastorale sfeer van het
                                      Engelse landschap en samenleving wisten te treffen. Ik heb daar blijkbaar een
                                      gevoelige antenne voor, en daarom ben ik hier. Ik zal dus naar Londen moeten
                                      en teruggaan in de tijd, naar de onbezorgde collegejaren van vlak voor het uit-
                                      breken van de Eerste Wereldoorlog.


     
   Braintree Station


                                      Het miezert als ik op het stationnetje van Braintree sta te wachten op de trein
                                      naar Londen, Liverpoolstreet Station. De dame achter het loket is mij behulp-
                                      zaam bij het uitzoeken van het gunstigste kaartje, inclusief OV in Londen en
                                      met nog een half uur wachttijd voor vertrek zuig ik elk detail van het spoor in
                                      mij op. Een enkel spoor, eindigend op een stootblok. Daarachter verliest de
                                      wereld zich in natte nevels. Het perron wordt geschilderd, de gietijzeren steunen
                                      van de overkapping krijgen twee kleuren blauw. Het maatje doet het grove werk,
                                      de baas neemt met een bokkenpoot de  fraai gestileerde ornamenten voor zijn
                                      rekening. Hun witte overals en de rood-witte afzetlinten om de palen vallen wel
                                      heel erg uit de toon. Het wordt gezellig druk op het stationnetje. Er vormt zich een
                                      rij voor het loket van de dame en de wachtkamer vult zich met natte jassen. Op
                                      het perron wordt het een geschuifel onder de overkapping om èn niet nat te
                                      worden èn geen verfstrepen op de jas te krijgen.


                                        
                                                                                                                Braintree Station
                                        
            

                                      Dan loopt de trein van Greater Anglia binnen. Die is opvallend lang voor de toch
                                      wel betrekkelijk weinig reizigers. Ik heb de hele wagon voor mijzelf, maar comfor-
                                      tabel is anders. De trein is smerig, overal ligt vuil en de banken zijn bezaaid met
                                      oude kranten. Met enige vertraging vertrekken we dan eindelijk vanaf Braintree
                                      Station. Mijn trein trekt een vieze streep door het landschap.

                  
     


                                      En er is lawaai. Mededelingen en aankondigingen van stations zijn nauwelijks
                                      te verstaan. Hoe dichter wij bij de grote stad komen hoe harder gaat de trein rijden.
                                      Alsof we de stad worden ingezogen. Nu is goed is te zien welke schade de storm
                                      heeft aangericht in bossen en parken. Bomen geknakt als luciferhoutjes, scheve
                                      bomen en heel veel verse kluiten. We snellen langs industrie en over uitgestrekte
                                      emplacementen. Langs overwoekerde sporen waarin het onkruid versterft. Alles is
                                      vaalbruin en grijs en roept beelden op die ik onlangs zag op de tentoonstelling
                                      ‘de melancholieke metropool’. Foto’s en filmbeelden uit de donkere jaren 30 van
                                      industrieterreinen, spooremplacementen, de periferie van de grote stad. We bonken
                                      en stoten over wissels en razen langs druk bevolkte perrons die nu om de kilometer
                                      aan de spoorlijn liggen. Dit gaat echt te hard, dit vraagt om ongelukken. Voor het
                                      eerst twijfel ik of dit wel de veiligste manier van vervoer is. Elke passerende trein
                                      doet de deuren met een geweldige klap enkele centimeters uit hun sponningen
                                      komen. Op het moment dat een ontsporing onvermijdelijk lijkt, wordt er sterk vaart
                                      verminderd, duiken we onder de grond en rijden we op platform 13 van Liverpool-
                                      street Station binnen.


     
   Aankomst Liverpool Street Station                                                 Underground Liverpool Street

   Kensington Road                                                                         Kensington Exibition Road

  
 
  

                                      De underground en bus brengen mij naar de wijk Kensington met zijn witte,
                                      statige huizen. Het is nog even zoeken, maar uiteindelijk sta ik dan voor het
                                      imposante gebouw van de Royal College of Music. Ik meld mij bij de receptie
                                      en mij wordt de weg gewezen naar het museum. Al gauw verdwaal ik in het
                                      labyrint van gangen en trappenhuizen van waaruit van alle kanten muziek klinkt.
                                      Hier wordt duidelijk gestudeerd. Op viool, op piano en ook de menselijke stem
                                      ontbreekt niet op het repertoire. Muziekstudenten schieten haastig langs mij heen,
                                      trap op trap af, behendig manoeuvrerend met een vaak zware instrumentkoffer
                                      op hun rug. Ik vind het museum ergens weggestopt in de kelder. De hooggespan-
                                      nen verwachtingen worden niet helemaal waargemaakt. Veel -vaak bijzondere –
                                      muziekinstrumenten liggen uitgestald in de glazen vitrines. Veel bladmuziek ook
                                      en oude foto’s van strenge bestuursleden uit de begintijd van dit instituut. Geen
                                      foto’s of portretten van mijn helden, geen eregalerij van de oude glorie. De vitrine
                                      met strijkinstrumenten krijgt mijn bijzondere aandacht, want voor strijkers heb ik
                                      altijd al een voorkeur gehad.


      
   Royal Collage of Music                                                                  Royal Albert Hall                                                                               


                                      Na een half uurtje heb ik het museum wel gehad en besluit ik om in het restaurant
                                      te lunchen en mijn verdere plannen te heroverwegen. Het restaurant is rond dit
                                      tijdstip de place to be voor studenten en professoren, want het RCM van de 21e
                                      eeuw is een levendige gemeenschap van 750 leergierige, talentvolle leerlingen
                                      uit meer dan 60 landen.  Die krijgen les van musici van internationale naam en
                                      faam, gewend om het maximale te halen uit de meest talentvolle onder hen. On-
                                      wennig schuif ik bij hen aan en bezie het studentenleven van een afstandje: Er
                                      wordt gezond geluncht uit zelf meegebrachte bakjes, prakjes opgewarmd in een
                                      batterij van magnetrons. Vaak eenhandig, want ook dit is de smart Phone-generatie.
                                      En er wordt druk over muziek gepraat, discussies die zich hier en daar laten leiden
                                      door opengeslagen bladmuziek. Dit is ongetwijfeld van alle tijden, al sinds de op-
                                      richting in 1882. Ralph Vaughan Williams studeerde hier en ook Ernest John Moeran.
                                      En in gedachte zie ik een nog jonge Herbert Howells zitten met zijn vrienden. Het is
                                     1913 en hij is de meest veelbelovende van de toch al zeer talentvolle groep leerlingen
                                      van Sir Charles Villiers Stanford. Hij werkt aan een compositie die hij ‘The B’s’ gaat
                                      noemen, een orkestsuite waarin hij een muzikale eer wil brengen aan zijn vrienden-
                                      groep hier aan het RCM, aan Arthur Benjamin, Arthus Bliss, Ivor Gurney, Francis Warren
                                      en aan zichzelf. Ieder deel uit deze suite zal worden opgedragen aan één van de leden,
                                      genoemd naar hun bijnamen (respectievelijk ‘Benjee’, ‘Blissy’, ‘Bartholomew’, ‘Bunny’
                                      en ‘Bublum’). De muziek is krachtig en zelfbewust, en klinkt als een gelukkige herinnering
                                      aan een zorgeloze wereld die spoedig opgeschrikt zal worden door het uitbreken van de
                                      Eerste Wereldoorlog. Veel van zijn vrienden zullen hiervan niet terugkeren of blijvende
                                      fysieke of geestelijke littekens dragen. Ik denk hierbij aan dichter/componist Ivor Gurney
                                      wiens spoor ik volgde vanuit de Vlaamse modder van Passchendaele 1917…


                                      Ivor Gurney         Herbert Howells                                      Na de lunch meld ik mij bij de bibliotheek. ’n Jongen van ongeveer Howells’
                                      leeftijd maakt mij wegwijs in de eindeloze rijen muziekboeken, bladmuziek
                                      en cd’s. Ik vind de enige opname van Howells’ ‘The B’s’ en neem plaats
                                      achter één van de vele afluisterplekken in de audio-afdeling. Even wachten nog…
                                      Eerst van dezelfde cd het langzame deel van zijn ‘Three Dances for Violin and
                                      Orchestra’ uit begin 1915. Een Howells, nog niet geraakt door de tragedie van
                                      de oorlog: serene vioolmuziek met een glorieus brede melodie die me in het hart
                                      raakt. Ik overdenk de plek waar ik ben, de bijzondere sfeer die ik hier mag delen
                                      als ik begin met de Suite ‘The B’s’. Bij Howells’ portret van zijn grote vriend Ivor
                                      Gurney ‘Bartholomew’ breek ik… Gurney’s creatieve leven was slechts kort. Hij
                                      overleefde ternauwernood een gasaanval en verbleef de laatste 15 jaar van zijn
                                      leven in een tehuis voor geesteszieken. Toen Howells dit liefdevolle portret voor
                                      zijn vriend schreef was dit alles nog verborgen in de toekomst… Maar met de
                                      kennis van nu… Ik onderdruk mijn opkomende tranen, zet de cd terug op het juiste
                                      nummer en ontvlucht Londen.
                                      In Braintree, waar ik laat in de middag aankom, zijn de schilders op het station nog
                                      steeds aan het werk. Een nieuwe laag verf over een oude historie…


                                        
                                      Royal College of Music, Main Entrance                  Royal College of Music, Bibliotheek
                                    
'Ship of the Fens' - een epiloog, , vrijdag 1 november


                                     
                                      'Gore Point' (The Wash) -  Artists impression by © Lorraine Bewick                                      “Your day breaks, your mind aches” Deze woorden uit de Beatles-song
                                      “For no one” spelen op de dag van vertrek door mijn hoofd en hoewel deze
                                      laatste vakantiedag tot diep in de avond zal duren, wordt het er een van
                                      afscheid nemen. Afscheid nemen van mijn herfstig Stebbing, dorp zonder
                                      stroom, maar met voldoende warmte om met weemoed in het hart aan terug
                                      te kunnen denken. Afscheid nemen ook van mijn eiland dat mij toch weer een
                                      aantal verrassingen wist te bereiden die mij diep in het hart wisten te raken.
                                      Ik laad mijn hele leven weer in de auto, zeg mijn gastvrouw vaarwel (wat zal ik
                                      haar ontbijt, waar ik de hele dag op kon leven, missen!) en rij het dorp uit. Ik
                                      werp nog een laatste blik op het kerkje van St. Mary the Virgin waarvan ik helaas
                                      het bijzondere koorscherm heb moeten missen (“Closed till the next action”(?))
                                      en kies Ely met zijn kathedraal als mijn bestemming.      
    Motts B&B aan de Highstreet in Stebbing                                      Stebbing,  Church of St. Mary  the Virgin

       
    Stebbing,  Church of St. Mary  the Virgin                                        Waterspuwer


                                      De kerk van St. Mary the Virgin in Stebbing dateert uit de 14e eeuw,
                                      en wat deze zo bijzonder maakt is het stenen 'rood screen' gebouwd
                                      rond 1340 als afscheiding tussen het schip en het priesterkoor. Dit
                                      middeleeuwse stenen doksaal is er een van de nog maar drie in heel
                                      Europa. Een staat er slechts 6 mile hier vandaan in Great Bardfield en
                                      de derde bevindt zich in Trondheim in Noorwegen. Het woord 'rood'
                                      stamt of van het Saksische woord 'rood'of 'rode' dat 'kruis' betekent.
                                      Het rood screen wordt zo genoemd omdat het afgezet was door de
                                      rood zelf, een groot figuur van de gekruisigde Christus. De decoratie
                                      van het koorscherm is zeer verfijnd uitgevoerd. Een afbeelding mag
                                      dan ook niet ontbreken...


  
   Stebbing, St. Mary the Virgin - the rood screen


                                      Ely ligt in ‘The Fen Country’, het vlakke, waterrijke landschap dat zich
                                      uitstrekt van Cambridgeshire tot aan The Wash in het noorden. Een bijna
                                      Hollands landschap van drooggelegde landbouwgronden, doorsneden met
                                      afwateringskanalen. Vruchtbaar laagland onder de zeespiegel…
                                      Wanneer het silhouet van de kathedraal, ‘The Ship of the Fens’, al van verre
                                      zichtbaar wordt aan de horizon, draai ik het volume van de cd met Vaughan
                                      Williams’ ‘In the Fen Country’ nog wat harder om dit magische moment extra
                                      aan te zetten. De hoge bewolking boven de lage horizon breekt, lage wolken
                                      zitten elkaar als spelende kinderen achterna, de zon werpt lichte plekken over
                                      de verkavelde landbouwgronden. Een dambord in keurige vlakken groen en
                                      zwart…


                                        
                                                                                          Ely Cathedral

                                   
                                      De kathedraal is een machtig bouwwerk uit de 11e eeuw in Romaanse
                                      bouwstijl, later uitgebouwd en verfraaid in Gotische stijl. Hoewel de kerk
                                      gewijd is aan de Heilige Drie-eenheid is dit nog steeds een pelgrimsoord
                                      voor de Heilige Etheldreda, een koningsdochter uit East Anglia. Ondanks
                                      dat zij de gelofte van eeuwige maagdelijkheid had afgelegd trouwde zij om
                                      politieke redenen tweemaal. Toen haar 2e echtgenoot haar toch avances
                                      begon te maken kwam er door goddelijke tussenkomst een vloed opzetten
                                      die zeven dagen duurde en de echtelieden van elkaar scheidden. Hun huwelijk
                                      werd ontbonden en Etheldreda nam de sluier aan. In Ely stichtte zij een abdij
                                      waar zij een streng bestaan leefde. In 679 overleed zij aan een grote tumor in
                                      haar nek, een kenmerk van de zwarte dood, de pest. Tijdens een van  de ver-
                                      plaatsingen van haar schrijn in verband met bouwwerkzaamheden werd deze
                                      geopend en bevatte deze het gave en ongeschonden lichaam van Etheldreda.
                                      Een wonder en een pelgrimsoord waren geboren…


                                         
                                                                                         De plek van Etheldreda's schrijn


                                     
                                      'Onthoofde' beelden in de Lady Chapel                     


                                      Op die plek verrees de huidige kathedraal, die zelfs na de ontbinding van de
                                      kloosterorden onder Hendrik de VIII weinig schade opliep. Maar het schrijn van
                                      Etheldreda werd vernietigd, en ook de vele beelden in de Lady Chapel. Heel
                                      tastbaar is daar te zien hoe waarschijnlijk een soldaat in opdracht met een kei
                                      of staaf in de hand het ene na het andere hoofd van de romp scheidde…
                                      Mijn rondleider wordt steeds enthousiaster en toont de ‘chap form Holland’
                                      kleine versieringen die de vernielingsdans ontsprongen: een zeemeermin, een
                                      konijn, een haan… We verplaatsen ons naar het Victoriaanse labyrint bij de ingang.
                                      Wanneer men dit helemaal afloop, legt men precies de afstand af tot het hoogste
                                      punt van de toren, namelijk 66 meter. Met zijn keren en draaien wordt men herinnerd
                                      aan het feit dat het leven nimmer in een rechte lijn zal verlopen. Het labyrint sym-
                                      boliseert zo de levensweg die men dient te gaan vanuit het donker naar het licht
                                      van het Kruis.


     
   Lady Chapel                                                                                Het Labyrinth


                                      Het thema 'pelgrimage' wordt in al zijn schoonheid en eenvoud uitgebeeld
                                      door Jonathan Clarke's gegoten aluminium kunstwerk 'The Way of Life'. Ook
                                      hier worden wij eraan herinnerd dat de levensweg allerminst in rechte lijn ver-
                                      loopt. Langs alle bochten en obstakels reist Christus met ons, vanuit de duis-
                                      ternis naar het licht van het Kruis.


                                     


                                     
William Turner, Ely Cathedral - South Transept   


                                     
Ik kies er voor de 66 meter, oftewel de 288 treden te beklimmen van de
                                      westtoren. Met gids, dat wel, want na een uitleg over de bouwkundige staat
                                      van de toren –scheef, scheuren, verwrongen gietijzeren ramen- zou niemand
                                      de klim naar boven nog in zijn eentje te durven ondernemen. Na een half uur
                                      sta ik –minder hijgend dan verwacht- op het dak van de toren met een iets te
                                      lage balustrade naar mijn zin.

                                      Ik kijk neer op de unieke achthoekige vieringtoren, ‘The Octagon’, die werd
                                      geconstrueerd in de 13e eeuw en de ingestorte, oude Romaanse toren verving.
                                      “De vieringtoren bestaat uit een lichte, eikenhouten constructie, maar ziet er even
                                      massief uit als de rest van de kathedraal” legt de gids uit en daarna komt hij met
                                      de getallen: “De lantaarn is 23 meter breed en 52 meter hoog. Het centrale dak-
                                      gewelf bevindt zich 43 meter boven de vloer”. Ik sta op 66 meter en dat is mij hoog
                                      genoeg. Onzeker maak ik wat foto’s tegen de ondergaande zon in. Mijn jas fladdert
                                      in de wind, de Union Jack boven mij staat strak aan de mast. Ik zie het schaakbord
                                      in de verte, waaruit de kleur al langzaam begint te verdwijnen… Een mooi tijdstip en
                                      een mooie plek om afscheid te nemen. Een gevoel van dankbaarheid en lichte wee-
                                      moed maken zich van mij meester voor ik als laatste aan de afdaling begin. Terug
                                      naar de lichtjes van Ely beneden mij, terug naar waar ik thuishoor… Na een sterke
                                      koffie bij Costa’s duik ik de nacht in, op weg naar huis…    
   The Octagon                                                                               The Octagon vanaf de westtoren


  
   The Octagon, de glorie van Ely


                                      Als ik in de nieuwe dag wakker word op de veerboot naar Hoek van Holland
                                      getuigt de spierpijn in mijn kuiten en dijen nog van dit bijzondere stukje ‘Way of Live’
                                      dat ik ook deze keer weer mocht gaan…

                                     
Met dank aan al jullie inspirerende reacties…


                                     
Foto's werden gemaakt met een Samsung L100 digitale camera.
Baseck Inc./Marco Polo Productions - © Timeflyer 2014
High Street, Stebbing

Dunmow, CM6 3SE
Noord - Essex, GB
+441371856633                                      

dianekittow@hotmail.com                
http://mottsbedandbreakfast.co.uk/