Cees Sleven   ///   Homepage


                        


                        Het dakgewelf van Norwich Cathedral is versierd met duizend 'stenen snapshots',
                        meer dan welke andere kathedraal in de christelijke wereld dan ook. Zij vormen een
                        verbazingwekkende verzameling van laat-middeleeuwse beeldhouwkunst. Zij laten
                        een grote verscheidenheid aan onderwerpen zien en de meeste van hen vertellen
                        een verhaal. Het betreft een van de grootste collecties bijbelverhalen in steen die de
                        hele lengte van het schip, van Schepping tot Laatse Oordeel beslaat. Naast het leven
                        van heiligen vindt men ook de geheimzinnige 'Green Men' die gluren vanuit hun groen
                        gebladerte en andere angstaanjagende kreaturen, vreemde wezens, half mens, half
                        beest. Gebaseerd op de mysteriespelen uit de straten van Norwich geven zij ons een
                        uniek kijkje in de middeleeuwse psyche en zijn een enorme bron van informatie over
                        hoe onze voorouders de wereld bekeken. Gevoelig gebeeldhouwd, tonen zij met veel
                        humor de wisselwerking tussen de verschillende niveaus van de agrarische samen-
                        leving van boeren en herders en de Bijbelse wereld. Pausen en bisschoppen tuimelen
                        in de mond van de hel, wasvrouwen schelden schelmachtige dieven achterna. Muzikanten
                        en ambachtslieden, soldaten en fijne dames bevolken de gewelven naast draken en
                        acrobaten, engelen en eenhoorns. Allen maken deel uit van de opsmuk waardoor de
                        middeleeuwen zo beroemd zijn. De gewelven van het schip, de transepten en het klooster
                        zijn verlevendigd met de zorgen en obsessies van een samenleving. Zo probeerde men
                        een verklaring te vinden voor rampen als de pest, storm en hogersnood. Men gebruikte
                        de Schriften en de levens van heiligen om deze gebeurtenissen te interpreteren en geven
                        ons, pelgrims van de 21e eeuw, een uniek inzicht in een wereld die zowel kleurrijk als
                        rampzalig was, maar zeker nooit saai.


                           

                           
                       
                        Photo's on this page Paul Hurst