Cees Sleven - Homepage

A SUMMER IN SKYE


 

ON THE BORDERLINE...
 


Dramatic Borderland - Photo, Cees Sleven
 
 

THE BEWCASTLE CROSS

"I took a guide with me to Bewcastle, a parish on the northward extremity
of Cumberland, in which there is neither town nor village, but a few
wretched huts only, which are widely scattered in a desolate country.
After a journey of 20 miles, sometimes wading an hour together in water
up to the horses girts, though the bottom was tolerably sound,
we came to the church..."

( Gentleman's Magazine, November 1754 )
 


St. Cuthbert's Church, Bewcastle, Cumbria
Anglo-Saxon Cross, 8th Century
 
 

THE ROMANS AT BEWCASTLE

Most people today regard Bewcastle as being remote and isolated, however
there is a little doubt that through the centuries it has been a place of
considerable significance. In the year 122 AD Hadrian visited Britain and
built a wall "To divide the Romans from the Barbarians". Three outpost forts
were built at Bewcastle, Netherby and Birrens as part of the forward
defences of the Wall.
At Bewcastle the Romans used the natural six sided plateau above the
Kirk Beck on which to built the fort. It was probably the site of a pre-existing
shrine dedicated to the god Cocidius, whom the Romans adopted along with
the shrine. Plaques and altars dedicated to Cocidius have been found at
Bewcastle and it seems that the Roman name for the fort was "Fanum Cocidii"
- "the Temple of Cocidius". The fort was directly linked with Hadrian's Wall
at Birdoswald via Gillallees Beacon and the Maiden Way.
 
 

HADRIAN'S WALLL
 


Hadrian's Wall at Housesteads Roman Fort - Photo, Cees Sleven
 

De muur is gebouwd op een bevel van Keizer Hadrianus, dat vermoedelijk
gegeven is tijdens zijn bezoek aan Groot-BrittanniŽ in 122 na Chr.
Gedurende de volgende zes jaren hebben beroepssoldaten en huurlingen
een muur over een lengte van 80 Romeinse mijlen gebouwd (117 km of
73 hedendaagse mijlen), van Wallsend-on-Tyne in het oosten tot
Bowness-on-Solway in het westen. Net als bij de meeste bouwwerken
ging men nog lang door met aan- en verbouwen.

De Romeinse biograaf van Hadrianus stelt dat de muur is gebouwd "om
de Romeinen van de Barbaren te scheiden", dus niet van de Picten of van
de Schotten - die pas later kwamen. Er bestaan veel theorieŽn over waarom
de muur gebouwd is, maar men is het er algemeen over eens dat Hadrianus
de noordelijk grens van zijn keizerrijk wilde markeren. Verdere uitbreiding
ten noorden van de muur kwam later toen Hadrian's Wall tussen 140 en
163 na Chr. gedurende korte tijd vervangen werd door de Antonine Wall.
De grens verschoof al snel weer naar het zuiden, terug naar Hadrian's Wall.
Het is merkwaardig dat er maar weinig sporen zijn van grote veldslagen op
Hadrian's Wall.

Het werk begon in het oosten aan een stenen muur, zo'n 5 meter hoog,
misschien met een aarden wal. Deze liep tot aan de rivier Irthing bij Gilsland.
Verder naar het westen is de muur van turf gebouwd. De muur was een
staaltje van geavanceerde bouwtechniek. Om de Romeinse mijl stond een
mijlkasteel dat door minstens 8 mannen bewaakt werd. Tussen mijlkastelen
stonden op gelijke afstand 2 torentjes waar schildwachten de wacht hielden.
Zo kon er nauw gelet worden op de beweging van goederen, mensen en
dieren die de grens passeerden. Tijdens de bouw werd de grenscontrole
verscherpt door de constructie van grote forten langs de muur. In deze en
andere toeleveringsforten aan de zuidkant werden hulpsoldaten gehuisvest.
Veel van hen kwamen uit Duitsland en BelgiŽ en het voormalige JoegoslaviŽ.
De forten dienden ook als plaatsen waar men de muur over kon gaan.
Eromheen ontstonden civiele nederzettingen. Ten noorden van de muur
lag een diepe verdedigingsgeul, de zg. Vallum, met aan weerszijden
aardhopen. De Vallum met oversteekplaatsen bij de forten was het
Romeinse equivalent van het hekwerk met prikkeldraad dat het komen en
gaan van burgers in moderne legerplaatsen regelt. Ten westen van Bowness
liep een keten kleine forten en torens af naar de kust van Cumbria om
de indrukwekkende "Rand van het Keizerrijk" af te maken.
 


 

Toen de vijfde eeuw aanbrak was het Keizerrijk in verval geraakt en raakte
Groot-BrittanniŽ afgesneden van Rome. Verdedigingswerken langs de grens
werden verwaarloosd en toen de soldij ook niet meer arriveerde, verdwenen
de soldaten. De nederzettingen begonnen er anders uit te zien.
Grensschermutselingen bleven doorgaan, de muur en de forten raakten in
verval en door de eeuwen heen verschenen her en der de stenen van de muur
in boerenhoeves, in muurtjes langs weilanden en zelfs in kerken...
Het is pas sinds kort dat de belangstelling voor de muur als archeologisch
monument groeiende is...
 


Vindolanda Historical site - Photo, Cees Sleven
 
 
 

Vindolanda    More about Roman life at the Wall:   Vindolanda's Website

Levensteken   Meer over het leven aan de Muur:   Levensteken
    Recommendation:
     The Vallum Lodge Hotel,
     Twice Brewed,
     Northumberland

      Info...

Skye-menu...