"Getuigen zijn zelden helden,
èchte helden getuigen zelden"
  

(Herman van Veen)


Ontmoet op deze pagina een aantal van mijn persoonlijke helden, die ik zeer bewonder om hun creativiteit en persoonlijkheid. Scheppende zielen waren het, zonder uitzondering. Voor mij is hun invloed van grote persoonlijke betekenis en met deze en volgende pagina's wil ik hun erfenis overdragen en levend houden.....
                                                                                                                                        

 

 
             

 

 

 

 

  

 

 

Ernest C. Dowson (1867 - 1900)

De dichter Ernest Christopher Dowson werd geboren in Kent in Engeland en genoot zijn opleiding te Oxford, hoewel hij daar zonder diploma vertrok. Hij werd lid van de Rhymer's Club en verzorgde gedichten voor The Yellow Book en The Savoy. In 1891 ontmoette hij Adelaide Foltinowicz, dochter van een restauranthouder, toen 12 jaar oud...  

                                                                       

George Butterworth
(1885 - 1916) 

George Sainton Kaye Butterworth, de Britse componist, muziekcriticus en verzamelaar van volksmuziek en -dans, diende bij het Britse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, tot hij sneuvelde door een kogel van een sluipschutter in augustus 1916.  
Rupert Brooke
 (1887 - 1915) en The Dymock Poets

In de jaren die zouden leiden naar de Eerste Wereldoorlog, werd er rond het dorp Dymock in de vallei van de rivier de Leadon literaire geschiedenis geschreven. Zes dichters, waaronder Ruipert Brooke, wandelden, discuseerden, lazen en schreven er tussen May Hill in Gloucestershire en de Malvern Hills in Herefordshire.  

                                                                                 

Willem Roelofs
(1822 - 1897)

Kunstschilder tussen Classisisme en Haagse School. Volgde een opleiding aan de Haagse Academie en vestigde zich in 1847 in Brussel, waar Hendrik Willem Mesdag, later toonaangevend in de Haagse School, een van zijn leerlingen was. In 1851 verloor Willem Roelofs zijn hart aan Barbizon, waarnaar hij nog verscheidene keren terugkeerde.  
Ernest John Moeran
(1894 - 1950)

Ernest John Moeran, Jack voor zijn familie en vrienden, werd in 1894 in het Engelse Norfolk geboren. Zijn moeder was afkomstig uit deze streek -zij zou hem overleven- en hij had een Ierse vader die  Anglicaans priester was. Hij zou voor altijd beïnvloed blijven door het dorre landschap van zijn geboortestreek en zijn Ierse afkomst. In 1950 werd zijn dode lichaam gevonden in Kenmare, Ierland, in de rivier waar hij of een fatale hersenbloeding kreeg of zich van het leven benam. Hij leerde zichzelf piano spelen, ging op jonge leeftijd muziek studeren en trok naar de Royal College of Music, waar hij in aanraking kwam met de muziek van Elgar, en waar hij Delius ontmoette.  

                                                                      


Théophile de Bock
(1851 - 1904)

Na eerst een tijd als ambtenaar bij de Spoorwegen gewerkt te hebben werd Théophile Emile Archile de Bock leerling van de landschapschilder J.W. van Borselen en daarna van de beroemde Haagse Scholer J.H. Weissenbruch. Hij schilderde bij voorkeur bosgezichten en boomrijke landschappen. Vooral de natuur van de Veluwezoom rond  Oosterbeek en Renkum trok hem aan.
                                                      


George Hendrik Breitner
(1857 - 1923)

Hij noemde zichzelf  'Le peintre du peuple' oftewel 'De schilder van het volk': George Hendrik Breitner, deze Nederlandse fotograaf en kunstschilder werd in 1857 in Rotterdam geboren. Hij is vooral bekend door zijn impressionistische Amsterdamse stadsgezichten en zijn fotografie. In 1876 ging hij naar de Academie in Den Haag.
Daarna werkte hij een jaar lang in het atelier van Willem Maris en leverde hij een bijdrage aan het Panorama Mesdag
in Scheveningen.  


Andreas 'Andries' Schelfhout (1787 - 1870)


Tot meer dan tachtig jaar, behield zijn oog de kracht,
Zijn hand de vaardigheid, om ons natuur te malen.
In 't diep gevoelde schoon van al haar kleurenpracht,
Langs veld en beemd en bosch, op heuvelen en dalen.
Thans legt hij 't kunstpenseel bij schat en lauw'ren neer,
Maar slaat de blik omhoog naar meer dan idealen,
Die, badend in het licht van eeuw'ge zonnestralen,
Zijn geest de wellust biên der hoogste Schoonheids-sfeer.

Gedicht door J.J.F. Wap (1806-1880), voorgedragen op de begrafenis van de schilder Andries Schelfhout  
                                                                                                             

                                                                       

Jacob Olie
(1834 - 1905)
Jacob Olie is beroemd als gedreven fotopionier en portretfotograaf, maar toch vooral als de man die in beelden de kroniek schreef van het Amsterdamse straatbeeld en stadsgezicht. Tussen 1860 en 1905 maakte hij duizenden foto's met zijn zelfgebouwde camera's.


 

       

                       | Dowson | Butterworth | Dymock Poets | Roelofs | Moeran | de Bock | Breitner | Schelfhout | Olie |